Tre Kronors auktion nr 89 är inställd p g a dödsfall

Inlämnare kommer att kontaktas så snart som möjligt
För eventuella frågor kontakta Christer Karlsson på tel 0705-98 80 08 eller e-post chris.karl@telia.com
Frimärksaffären på Kungsgatan 2 i Karlstad kommer att vara stängd tills vidare